U saradnji sa Trag fondacijom održana radionica samoprocjene kapaciteta organizacije

27. Februar 2015

U prostorijama SOS telefona, Trag fondacija  iz Beograda održala je dvodnevnu radionicu samoprocjene kapaciteta organizacije.Prvog dana učesnice radionice su ocjenjivale šest ključnih oblasti za poboljšanje kapaciteta organizacije, dok je drugi dan bio predviđen za analizu rezultata tih šest oblasti kao i za utvrđivanje tema za izgradnju kapaciteta organizacije.

Odabrano deset žena za nastavak rada u reciklažnoj radionici

25. Februar 2015

U okviru projekta “Reciklažom tekstila do održivih rješenja” SOS telefon Nikšić je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje PJ Nikšić i dizajnerkom Ivanom Murišić odabrao deset  žena za nastavak rada u reciklažnoj radionici. Žene koje su za vrijeme obuke najviše napredovale i pokazale potrebna znanja i vještine, u narednom periodu će pripremati proizvode od recikliranog tekstila koje će predstaviti na planiranoj izložbi.

Dodijeljeni sertifikati polaznicama obuke za proizvodnju proizvoda od recikliranog tekstila

24. Februar 2015

Nakon završene obuke i polaganja završnog ispita u reciklažnoj radionici SOS telefona Nikšić, u četvrtak 19. februara je organizovana  dodjela sertifikata polaznicama obuke za proizvodnju predmeta od recikliranog tekstila. Dodjeli sertifikata prisustvovale su predstavnice SOS telefona Nikšić, Zavoda za zapošljavanje PJ Nikšić i dizajnerka Ivana Murišić. Dodjela setifikata je dio projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja”.

SOS telefon organizovao polaganje završnog ispita u reciklažnoj radionici

11. Februar 2015

U reciklažnoj radionici SOS telefona Nikšić je organizovano je polaganje završnog ispita za polaznice obuke proizvodnje predmeta od recikliranog tekstila. Ispit se održavao od 28. 01 do 30.01. 2015. godine. Polaznice su  polagale teorijski i praktični dio ispita  ispred komisije koju su činile predstavnice SOS telefona, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore-PJ Nikšić  i dizajnerka Ivana Murišić. Završni ispit je dio projekta “Reciklažom tekstila do održivih rješenja”.

U OKVIRU PROJEKTA „RECIKLAŽOM TEKSTILA DO ODRŽIVIH RJEŠENJA“ ZAVRŠENA JE OBUKA IZRADE PREDMETA OD RECIKLIRANOG TEKSTILA ZA DVADESET POLAZNICA

23. Januar 2015

U okviru projekta „Recilkažom tekstila do održivih rješenja“ završena je obuka za 20 polaznica reciklažne radionice. Polaznice su za vrijeme obuke koja je trajala 160 sati imale priliku da nauče vještine krojenja i šivenja, klasifikacije i sortiranja tekstila, kao i da proizvode predmete od recikliranog tekstila kroz teorijski i praktični dio. Obuku je vodila dizajnerka Ivana Murišić. Ovaj projekat SOS telefon Nikšić započeo je 2014. godine u saradnji sa Ženskim Centrom Užice i dvije nacionalne službe za zapošljavanje  – Zavod za zapošljavanje Crne Gore PJ  Nikšić i Filijala Užice , zajedno sa Regionalnom agencijom Zlatibor iz Užica , a finansiran je sredstvima Evropske Unije.