Održan trening o socijalnom preduzetništvu, tržišnom pozicioniranju i marketing planiranju kao i četvrti sastanak ReTex SRB/MNE tima

26. August 2014

Od 21. do 23. avgusta 2014. Godine, u prostorijama SOS telefona Nikšić, održan je trening o „Socijalnom preduzetništvu, tržišnom pozicioniranju i marketing planiranju“. Trening je organizovan u sklopu projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“ koji je finansiran od Evropske unije. Cilj treninga je podizanje kapaciteta za tržišni nastup menadžmenta dvije ženske organizacije iz Crne Gore i Srbije:  SOS telefon Nikšić i Ženski centar Užice.

Trening je vodila ekspertkinja Ana Stanić iz konsultantske firme VIGA Beograd. Na radionicama su učesnice/i su imali priliku da se upoznaju sa preduzetničkim kompetencijama, biznis prilikama, distribuciji i promociji proizvoda.

Partneri su iskoristili priliku i nakon treninga održali četvrti sastanak ReTex SRB/MNE tima na kome su razgovarali o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period.

Završena selekcija kandidatkinja za projekat „Recikliražom tekstila do održivih rješenja“

Početkom avgusta 2014. završena je selekcija kandidatkinja za projekat „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“. U procesu predselekcije, za potencijalne kandidatkinje su organizovana dva motivaciona treninga i infosesija. Potom su sa kandidatkinjama obavljeni i individualni intervjui na kojima se vršila procjena njihovih psiho fizičkih karakteristika.

Nakon sveobuhvatne procjene i nekolika nivoa predselekcije, SOS telefon Nikšić je u saradnji sa ZZZCG– PJ Nikšić došao  do 20 kandidatkinja koje će učestvovati u daljim aktivnostima projekta, a jedna od sljedećih je pohađanje obuke za proces recikliranja tekstila.

Uži i širi spisak kandidatkinja objavljeni su u prostorijama SOS telefona Nikšić i ZZZ – PJ Nikšić.

Održana infosesija za kandidatkinje i treći sastanak ReTex SRB/MNE tima

24. Juli 2014

U petak 18.07. o.g. održana info sesija za potencijalne učesnice projekta „Recikliranjem tekstila do održivih rješenja“.  Prisustvovalo 35 žena,  a   na info sesiji  kandidatkinje su dobile informacije vezane za sam projekat, realizaciju  obuke, i proces reciklaže. Info sesiji su prisustvovali predstavnici/e  partnerskih organizacija iz Crne Gore i Srbije, a održana je u prostorijama ZZZCG -PJ Nikšić. Nakon info sesije  partneri su iskoristili posjetu predstavnika organizacija iz Srbije i održali treći zajednički sastanak na kome su se osvrnuli na realizovane aktivnosti i planove za naredni period.

Motivacioni treninzi za 40 kandidatkinja

17. Juli 2014

Održani su motivacioni treninzi za 40 kandidatkinja u okviru procesa predselekcije za projekat „Recikliranjem tekstila do održivih rješenja“. Treninzi su osmišljeni kao dvodnevni seminari i organizovani su za dvije grupe kandidatkinja. Prvi dvodnevni seminar je održan  03. i 04. Jula, a drugi 07. i 08. jula u prostorijama ZZZCG PJ – Nikšić.  Voditeljka motivacionih treninga je bila projekt asistentiknja za selekciju Nataša Radulović. Cilj motivacionih treninga je podizanje stepena zainteresovanosti kandidatkinja za učešće u daljim aktivnostima predviđenim projektom.

Održan drugi sastanak ReTex projektnog tima MNE/SRB

16. Juli 2014

Tim odgovoran za realizaciju projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“  u Srbiji i Crnoj Gori je održao drugi redovni sastanak 10.06.2014. godine u prostorijama Nacionalne službe zapošljavanja – filijala Užice.

Predstavnici partnerskih organizacija: SOS telefon Nikšić, Ženski centar Užice i Regionalna razvojna agencija Zlatibor i nacionalnih službi za zapošljavanje:  ZZZ CG – Poslovna jedinica Nikšić i NSZ – filijala Užice su na sastanku napravili presjek aktivnosti realizovanih u prva dva mjeseca realizacije projekta. Akcenat je bio na razmjeni naučenih lekcija u dosadašnjoj implementaciji i definisanju plana rada za period jul – avgust 2014. godine. Posebna pažnja je na sastanku posvećena razmjeni znanja, iskustava i praksi u radu agencija za zapošljavanje u Užicama i Nikšiću