Posjeta SOS telefona Palestini

16. Juli 2013

Predstavnica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Nataša Međedović učestvovala je na dvodnevnom seminaru u Palestini od 12-14. juna čija je tema bila “EU javno zagovaranje i lobiranje”. Seminar je bio dio podrške švedske organizacije Kvinna  till Kvinna organizacijama koje se bave ženskim pravima u cilju jačanja žena u procesu učešća  i donošenja odluka.

Projekat “Socijalni servis (SOS) za žene žrtve nasilja”

Projekat SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić pod nazivom „Socijalni servis (SOS) za žene žrtve nasilja“ odobren je za implementaciju  od strane UNDP . Projekat je dio podrške  razvoja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. Socijalni servis (SOS) za žene žrtve nasilja  podrazumijeva  privremeni smještaj u sklonište, odnosno ishranu, individualni i grupni tretman osnaživanja, pripremu za nezavisan i samostalan život i sl. Podrazumijeva i prevoz korisnica skloništa kao  i opremanje prvog skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u Crnoj Gori. Potpisivanje ugovora i pres konferencija povodom projekta održani su 3. jula 2013. godine

Multidisciplinarni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama Virovitičko – podravske županije posjetio SOS telefon Nikšić

12. Juni 2013
Multidisciplinarni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama Virovitičko – podravske županije je, dana 06.06.2013. godine, posjetio SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Posjeta SOS telefonu Nikšić je jedan u nizu sastanaka koje su predstavnici Multidisciplinarnog županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama organizovali u okviru studijske posjete Crnoj Gori. Petodnevno studijsko putovanje ( 03. – 07. juna 2013.) organizovao je SOS telefon – Poziv u pomoć iz Virovitice, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena i sufinansiranje Virovitičko-podravske županije. Glavni cilj studijskog putovanja bilo je međusobno povezivanje i  jačanje kapaciteta predstavnika/ica NVO-a i institucija s područja Virovitičko-podravske županije za rad na problematici porodičnog  nasilja kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse sa institucijama i NVO-ima iz Crne Gore, te uspostavljanje temelja za buduću saradnju multidisciplinarnih timova.
Osim SOS telefona Nikšić, predstavice Multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama Virovitičko – podravske županije posjetili su: SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Kancelariju Ombudsmana, Osnovni sud Podgorica, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Vlade Crne Gore, Vijeće za prekršaje, Organ za prekršaje, Policiju – Odjeljenje za nasilje u porodici, Centar za socijalni rad Podgorica.

SOS TELEFON ORGANIZOVAO TRENINGE U PLJEVLJIMA, HERCEG NOVOM I NIKŠIĆU

12. Februar 2013

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić organizovao je treninge u Pljevljima, Herceg Novom i Nikšiću pod nazivom „ Nasilje u porodici i primjena Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“. Treninzi su dio Programa za rodnu ravnopravnost IPA, koji partnerski sprovode Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo pravde i ljudskih prava i UNDP. Cilj treninga  bio je  jačanje međusektorske saradnje. Treninzima su prisustvovali predstavnici policije, centara za socijalni rad i zdravstvenih ustanova.

SOS TELEFON ORGANIZOVAO AKCIJU PODJELE INFORMATIVNOG MATERIJALA

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja zajedno sa Područnom jedinicom policije organizovao je 2. februara u Nikšiću i Plužinama akciju podjele informativnog materijala o Zakonu o zaštiti nasilja u porodici. Ovu akciju je SOS telefon realizovao u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori. Akcija je organizovana u cilju podizanja svijesti građana o ozbiljnosti problema porodičnog nasilja, posljedicama ovog problema kao i o mogućnostima zaštite.