U OKVIRU PROJEKTA „RECIKLAŽOM TEKSTILA DO ODRŽIVIH RJEŠENJA“ ZAVRŠENA JE OBUKA IZRADE PREDMETA OD RECIKLIRANOG TEKSTILA ZA DVADESET POLAZNICA

23. Januar 2015

U okviru projekta „Recilkažom tekstila do održivih rješenja“ završena je obuka za 20 polaznica reciklažne radionice. Polaznice su za vrijeme obuke koja je trajala 160 sati imale priliku da nauče vještine krojenja i šivenja, klasifikacije i sortiranja tekstila, kao i da proizvode predmete od recikliranog tekstila kroz teorijski i praktični dio. Obuku je vodila dizajnerka Ivana Murišić. Ovaj projekat SOS telefon Nikšić započeo je 2014. godine u saradnji sa Ženskim Centrom Užice i dvije nacionalne službe za zapošljavanje  – Zavod za zapošljavanje Crne Gore PJ  Nikšić i Filijala Užice , zajedno sa Regionalnom agencijom Zlatibor iz Užica , a finansiran je sredstvima Evropske Unije.

U Užicu održan peti sastanak i konsultacije ReTex MNE/SRB tima

22. Decembar 2014

U srijedu,  17-og decembra 2014 godine, u prostorijama Ženskog centra Užice održan je peti sastanak projektnog ReTex tima Crne Gore i Srbije.  Učešće na sastanku su uzele predstavnice SOS telefona Nikšić i Ženskog centra Užice, predstavnik Regionalne razvojne agencije Zlatibor i predstavnik NSZ Srbije – Filijala Užice.

Na sastanku partneri su imali priliku da sumiraju dosadašnje aktivnosti i postignute rezultate u okviru projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“ koji se uz finansijsku podršku Evropske unije realizuje od aprila 2014. godine. Razmatrana je dinamika aktuelnih aktivnosti i nabavki, kao i planovi za predstojeće aktivnosti predviđene projektom.

Nakon sastanka partnerske organizacije su imale trosatne konsultacije sa mentorkom Anom Stanić koja vodi proces izrade Marketing plana i tržišnog pozicioniranja reciklažne radionice. Na konsultacijama mentorka je stekla uvid u dosadašnje aktivnosti organizacija definisanih Akcionim planom kao i moguće prepreke za budući rad.

Posjeta ZZZCG – Područna jedinica Nikšić reciklažnoj radionici

08. Decembar 2014

U četvrtak, 04.12.2014. godine predstavnice ZZZCG – PJ Nikšić posjetile su reciklažnu radionicu koja je otpočela rad u  okviru projekta Reciklažom tekstila do održivih rješenja.   Predstavnice SOS telefona Nikšić i ZZZCG – PJ Nikšić su najprije održale sastanak na kome se razgovaralo o postignutim rezultatima  i daljim aktivnostima projekta.

Nakon sastanka partnerke su posjetile i radionicu u kojoj je trenutno u toku realizacija obuke za šivenje i krojenje koju pohađa 20 žena odabranih u početnim fazama projekta kroz proces predselekcije i selekcije. Direktorica ZZZCG – PJ Nikšić gđa Rajka Radonjić i savjetnica za profesionalnu orijentaciju  gđa Nataša Radulović razgovarale su sa polaznicama obuke o njihovom zadovoljstvu ovom kreativnom obukom.

Lokalne konsultacije o zakonskim mogućnostima, praksama i problemima zaštite žrtava porodičnog nasilja

U okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama danas su organizovane „Lokalne konsultacije o zakonskim mogućnostima, praksama i problemima zaštite žrtava porodičnog nasilja.“ Konsultacije su održane u prostorijama SOS telefona Nikšić i trajale su dva sata.

Cilj konsultacija je bio da na lokalnom nivou identifikujemo izazove u zaštiti žrtava porodičnog nasilja i definišemo preporuke za efikasniji rad u 2015-oj godini. Učešće na konsultacijama su uzele predstavnice lokalnih institucija (CSR, CB, Područni organ za prekršaje, ODT  i Dom zdravlja Nikšić) i nevladinih organizacija  (Nepsis, CRI SOS telefon Nikšić) koje rade sa žrtvama nasilja u porodici.  One su na konsultacijama iznijele najveće izazove u radu i zajedno pripremile preporuke za buduće djelovanje.

Uz podršku Mormona izgrađen dio skloništa

14. Novembar 2014

U periodu avgust – oktobar 2014. godine, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je, uz finansijsku podršku LDS Carities Montenegro – Crkva Isusa Hrista poslednjeg dana obezbijedio dio građevinskog materijala za izgradnju unutrašnjih radova u skloništu za žrtve nasilja. Ukupna vrijednost donacije je 5.427,00eura.

Donacija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana doprinijela je bržoj izradnji skloništa koje SOS telefon Nikšić gradi od 2012. godine. Sklonište ima ukupne kapacitete za smještaj 21 osobe, a do sada su osposobljene prostorije za smještaj do 12 osoba.

Sklonište za zbrinjavanje žena i djece žrtava nasilja je ukupne površine 573m2 i gradi se po evropskim standardima. To podrazumjeva odvojene apartmane sa zasebnim kupatilima koji ženama i djeci žrtvama nasilja obezbjeđuje komforan boravak u skloništu.