Delegacija UNICEF-a posjetila SOS Nikšić

28. April 2016

U okviru posjete Crne Gore,  u utorak, 26. 04. 2016. godine, delegacija od 12 individualnih donatorki UNICEF-a, posjetila je SOS Nikšić. Tom prilikom donatorke su imale priliku da se upoznaju sa istorijom i radom same organizacije i da se inicijalno upoznaju sa radom nacionalne SOS linije za porodično nasilje, kojom SOS Nikšić koordinira od 01.septembra 2015 godine.

Kroz prezentaciju i simulaciju telefonskog poziva predstavljen je način rada servisa, kao i pružanje usluga žrtvama nasilja koje se obrate za pomoć nacionalnoj SOS liniji.

Stomatološka ordinacija “Nikčević“ posvećena dobrobiti korisnica SOS skloništa

10. Mart 2016

Stomatološka ordinacija Nikčević za žene žrtve nasilja iz SOS skloništa, kojima Fond zdravstva ne pokriva troškove zubarskih usluga, obezbjeđuje besplatne usluge stomatologa. Navedenom uslugom ordinacija doprinosi bržoj rehabilitaciji žena žrtava nasilja i u konačnom aktivno doprinosi opštem razvoju društva.

JZU Opšta bolnica Nikšić donira hranu SOS skloništu

Prepoznajući važnost rješavanja problema nasilja nad ženama i djecom Opšta bolnica Nikšić od jula 2014. donira obroke – ručak i večeru za žene i djecu koji se, u urgentnim situacijama nasilja, smještaju u SOS sklonište za žrtve nasilja Nikšić.

Donacija Opšte bolnice Nikšić je od velikog značaja za unapređenje kvaliteta usluga SOS skloništa i još jednom potvrđuje da solidarnost i zajedničko angažovanje može  uspješno riješiti brojne izazove zajednice.

Sastanak lokalnih institucija za bolju zaštitu djece žrtava nasilja

07. Mart 2016

SOS telefon Nikšić je 18.02.2016. godine organizovao sastanak sa predstavnicima CSR Nikšić, CB Nikšić i O.Š. Mileva Lajović Lalatović. Sastanku su prisustvovali direktor CSR Nikšić, gdin Ivan Mitrović i rukovoditeljka službe za djecu i mlade Marija Nikčević, direktoka škole Mileva Lajović Lalatović Nikšić gđa Vera Božović i sekretarka gđa Aleksandra Vučetić , šef Referata  za nasilje u porodici i maloljetničku delinkvenciju CB Nikšić gdin Slavko Milić, izvršna koordinatorka SOS telefona Nikšić Nataša Međedović i program asistentkinja Nada Koprivica.

Tokom dvosatnog sastanka akcenat je bio na uspostavljanju efikasnog modela za uključivanje djece u obrazovni sistem tokom boravka u SOS skloništu, kao i razmatranje mogućnosti za unapređenje praksi u školama za identifikovanje i procesuiranje slučajeva nasilja nad djecom.

Volonterski rad

03. Februar 2016

SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ poziva sve djevojke i žene zainteresovane za volonterski rad da se jave na kontakt telefon:

068/024-086

040/213-086

ili putem maila: niksicsos@gmail.com