Motivacioni treninzi za 40 kandidatkinja

17. Juli 2014

Održani su motivacioni treninzi za 40 kandidatkinja u okviru procesa predselekcije za projekat „Recikliranjem tekstila do održivih rješenja“. Treninzi su osmišljeni kao dvodnevni seminari i organizovani su za dvije grupe kandidatkinja. Prvi dvodnevni seminar je održan  03. i 04. Jula, a drugi 07. i 08. jula u prostorijama ZZZCG PJ – Nikšić.  Voditeljka motivacionih treninga je bila projekt asistentiknja za selekciju Nataša Radulović. Cilj motivacionih treninga je podizanje stepena zainteresovanosti kandidatkinja za učešće u daljim aktivnostima predviđenim projektom.

Održan drugi sastanak ReTex projektnog tima MNE/SRB

16. Juli 2014

Tim odgovoran za realizaciju projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“  u Srbiji i Crnoj Gori je održao drugi redovni sastanak 10.06.2014. godine u prostorijama Nacionalne službe zapošljavanja – filijala Užice.

Predstavnici partnerskih organizacija: SOS telefon Nikšić, Ženski centar Užice i Regionalna razvojna agencija Zlatibor i nacionalnih službi za zapošljavanje:  ZZZ CG – Poslovna jedinica Nikšić i NSZ – filijala Užice su na sastanku napravili presjek aktivnosti realizovanih u prva dva mjeseca realizacije projekta. Akcenat je bio na razmjeni naučenih lekcija u dosadašnjoj implementaciji i definisanju plana rada za period jul – avgust 2014. godine. Posebna pažnja je na sastanku posvećena razmjeni znanja, iskustava i praksi u radu agencija za zapošljavanje u Užicama i Nikšiću

Organizovna početna konferencija projekta „Recikliranjem tekstila do održivih rješenja“

10.06.2014.godine, u sali Skupštine grada Užice, održana je početna konferencija projekta “Recikliranjem tekstila do održivih rješenja”, koji se realizuje u okviru II Poziva Programa saradnje Srbije i Crne Gore. Glavni aplikanti projekta su Ženski centar Užice i SOS telefon Nikšić.

Konferencija je poslužila za zvaničnu najavu projekta koji je formalno počeo u aprilu 2014., kao i za afirmaciju procesa prikupljanja, obrade i reciklaže tekstila. U nastavku konferencije  organizatori  su priredili izložbu redizajniranog i recikliranog tekstila koji je urađen od strane Umjetničke škole iz Užica.

Početnoj konferenciji su u ime SOS telefona prisustvovale Nataša Međedović, projekt koordinatorka, Nada Koprivica projekt asistentkinja, dok su u ime ZZZCG – PJ Nikšić  prisustvovale Rajka Radonjić, načelnica i Nataša Radulović, savjetnica za profesionalnu orijentaciju.

SOS telefon Nikšić potpisao Memorandum sa ZZZCG – Područna jedinica Nikšić

26.05.2014. godine SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore – PJ Nikšić potpisali su Memorandum o saradnji. Memorandum je potpisan u cilju obezbjeđivanja kvalitetnije implementacije projekta “Recikliranjem tekstila do održivih rješenja” koji je finansiran sredstvima Evropske Unije.

Predmet i cilj Memoranduma podrazumjevaju uspostavljanje principa po kojima će se vršiti međusobna saradnja strana potpisnica. ZZZCG – Područna jedinica Nikšić u realizaciji aktivnosti predviđenih projektom svoj doprinos će dati u okviru početnih faza projekta kada će se vršiti predselekcija i selekcija nezaposlenih žena koje će se kroz projekat obučiti za sakupljanje, reciklažu i distribuciju tekstila.

Počeo projekat “Reciklažom tekstila do održivih rješenja”

03. Juli 2014

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Ženski centar Užice 07.04.2014. započeli su projekat  pod nazivom “Recikliranjem tekstila do održivih rješenja”, koji se realizuje u partnerstvu sa nacionalnim partnerima na projektu, i to Zavodom za zapošljavanje – Područna jedinica Nikšić, Nacionalnom službom zapošljavanja – filijala Užice i Regionalnom agencijom za razvoj Zlatibor. Projekat ima za cilj povećanje kompetencija nezaposlenih žena u Nikšiću i Užicu kroz odgovarajuće obuke i uspostavljanje sistema za sakupljanje, obradu, recikliranje i distribuciju tekstila. Projekat se finansira sredstvima EU u okviru Programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta, koji će u Nikšiću i Užicama biti realizovan u periodu april 2014. – jun 2015., iznosi 172.511,64 €

U okviru projekta će biti:

  • sprovedena predselekcija kandidatkinja za program obuke za reciklažu tekstila u Nikšiću i Užicama
  • 40 kandidatkinja obučeno za proizvodnju proizvoda od recikliranog tekstila
  • uspostavljeni infrastrukturni i tehnički preduslovi za primarnu selekciju tekstila i proizvodnju

Posebna pažnja će biti posvećena upoznavanju lokalne i šire zajednice sa modelom reciklaže tekstila kao efikasnim načinom za višestruko rješavanje problema u oblastima: socijalnog zapošljavanja, ekologije i održivog razvoja.