Posjeta ZZZCG – Područna jedinica Nikšić reciklažnoj radionici

08. Decembar 2014

U četvrtak, 04.12.2014. godine predstavnice ZZZCG – PJ Nikšić posjetile su reciklažnu radionicu koja je otpočela rad u  okviru projekta Reciklažom tekstila do održivih rješenja.   Predstavnice SOS telefona Nikšić i ZZZCG – PJ Nikšić su najprije održale sastanak na kome se razgovaralo o postignutim rezultatima  i daljim aktivnostima projekta.

Nakon sastanka partnerke su posjetile i radionicu u kojoj je trenutno u toku realizacija obuke za šivenje i krojenje koju pohađa 20 žena odabranih u početnim fazama projekta kroz proces predselekcije i selekcije. Direktorica ZZZCG – PJ Nikšić gđa Rajka Radonjić i savjetnica za profesionalnu orijentaciju  gđa Nataša Radulović razgovarale su sa polaznicama obuke o njihovom zadovoljstvu ovom kreativnom obukom.

Lokalne konsultacije o zakonskim mogućnostima, praksama i problemima zaštite žrtava porodičnog nasilja

U okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama danas su organizovane „Lokalne konsultacije o zakonskim mogućnostima, praksama i problemima zaštite žrtava porodičnog nasilja.“ Konsultacije su održane u prostorijama SOS telefona Nikšić i trajale su dva sata.

Cilj konsultacija je bio da na lokalnom nivou identifikujemo izazove u zaštiti žrtava porodičnog nasilja i definišemo preporuke za efikasniji rad u 2015-oj godini. Učešće na konsultacijama su uzele predstavnice lokalnih institucija (CSR, CB, Područni organ za prekršaje, ODT  i Dom zdravlja Nikšić) i nevladinih organizacija  (Nepsis, CRI SOS telefon Nikšić) koje rade sa žrtvama nasilja u porodici.  One su na konsultacijama iznijele najveće izazove u radu i zajedno pripremile preporuke za buduće djelovanje.

Uz podršku Mormona izgrađen dio skloništa

14. Novembar 2014

U periodu avgust – oktobar 2014. godine, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je, uz finansijsku podršku LDS Carities Montenegro – Crkva Isusa Hrista poslednjeg dana obezbijedio dio građevinskog materijala za izgradnju unutrašnjih radova u skloništu za žrtve nasilja. Ukupna vrijednost donacije je 5.427,00eura.

Donacija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana doprinijela je bržoj izradnji skloništa koje SOS telefon Nikšić gradi od 2012. godine. Sklonište ima ukupne kapacitete za smještaj 21 osobe, a do sada su osposobljene prostorije za smještaj do 12 osoba.

Sklonište za zbrinjavanje žena i djece žrtava nasilja je ukupne površine 573m2 i gradi se po evropskim standardima. To podrazumjeva odvojene apartmane sa zasebnim kupatilima koji ženama i djeci žrtvama nasilja obezbjeđuje komforan boravak u skloništu.

Počela obuka za izradu proizvoda od recikliranog tekstila

10. novembra 2014. godine počela je obuka za 20 žena koje su, u prvoj fazi realizacije, odabrane za dalje učešće u projektu„Reciklažom tekstila do održivih rješenja“. Obuku  vodi dizajnerka Ivana Murišić sa svojim saradnicima.

Za učesnice obuke će biti organizovano 160 časova teorijskog i praktičnog rada koji obuhvata klasifikaciju i sortiranje tekstila, obuku krojenja i šivenja i izradu predmeta od recikliranog tekstila.

Kandidatkinje će po završetku obuke polagati završni ispit koji će sadržati teorijski i praktični dio. Nakon polaganja, deset kandidatkinja sa najvišim skorom na završnom ispitu imaće priliku da otpočnu rad u recikažnoj radionici.

Održan trening o socijalnom preduzetništvu, tržišnom pozicioniranju i marketing planiranju kao i četvrti sastanak ReTex SRB/MNE tima

26. August 2014

Od 21. do 23. avgusta 2014. Godine, u prostorijama SOS telefona Nikšić, održan je trening o „Socijalnom preduzetništvu, tržišnom pozicioniranju i marketing planiranju“. Trening je organizovan u sklopu projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“ koji je finansiran od Evropske unije. Cilj treninga je podizanje kapaciteta za tržišni nastup menadžmenta dvije ženske organizacije iz Crne Gore i Srbije:  SOS telefon Nikšić i Ženski centar Užice.

Trening je vodila ekspertkinja Ana Stanić iz konsultantske firme VIGA Beograd. Na radionicama su učesnice/i su imali priliku da se upoznaju sa preduzetničkim kompetencijama, biznis prilikama, distribuciji i promociji proizvoda.

Partneri su iskoristili priliku i nakon treninga održali četvrti sastanak ReTex SRB/MNE tima na kome su razgovarali o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period.