U Nikšiću održan šesti sastanak Re Tex tima Crne Gore i Srbije

09. April 2015

U srijedu 08. aprila  u prostorijama SOS telefona Nikšić  održan je šesti sastanak Re Tex tima Crne Gore i Srbije. Učešće na sastanku su uzeli predstavnici vodećih partnera na projektu „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“, a govorilo se o prethodnim projektnim aktivnostima i razmatrale se predstojeće- organizovanje zajedničke izložbe i završna konferencija.

Akcija prikupljanja tekstila za reciklažnu radionicu

U skopu projekta „ Reciklažom tekstila do održivih rješenja „ organizovana je trodnevna  akcija prikupljanja tekstilnog otpada za reciklažnu radionicu. Tekstilni otpad koji se prikupio poslužiće kao sirovina za dobijanje novih proizvoda u reciklažnoj radionici, dok će  nosiva garderoba biti podijeljena socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. U ulici Vuka Karadžića, u blizini srednje mašinske škole tri dana je bio postavljen  infopult gdje su  se građani/ke mogli informisati o benefitima reciklaže tekstila i odlagati tekstil u specijalizovane kontejnere.

SOS telefon na seminaru Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Vrhovnog suda Crne Gore

Na seminaru Antidiskriminaciono zakonodavstvo u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na obaveze Crne Gore po CEDAW konvenciji i Konvenciji o zaštiti od nasilja u porodici koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore-Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije,  SOS telefon Nikšić je dao svoj doprinos kroz izlaganje ta temu Primjeri i prakse u vezi sa zaštitom od nasilja u porodici i iskustva u vezi primjene Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici. Seminar je bio namijenjen nosiocima pravosudnih funkcija, učesvovalo je blizu 40 sudija, tužioca i advokata.

Predstavnici ambasade kraljevine Švedske posjetili SOS telefon Nikšić

18. Mart 2015

Predstavnici ambasade kraljevine Švedske posjetili su SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. U razgovoru sa njima predstavljen je rad SOS telefona Nikšić, saradnja sa institucijama, i dalji planovi organizacije.

Rukovodilac vladine Kancelarije/Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima g-din Zoran Ulama posjetio SOS telefon Nikšić

U sklopu radne  posjete Opštini Nikšić rukovodilac vladine Kancelarije/Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima g-din Zoran Ulama posjetio je SOS telefon Nikšić. U razgovoru sa g-dinom Ulamom istaknut je značaj saradnje sa Vladinom kancelarijom za borbu  protiv trgovine ljudima i predstavljene su svakodnevne aktivnosti SOS telefona na tom polju.